Perihal hari kiamat.

Muka (orang-orang yang kafir) pada hari itu tunduk kerana merasa hina, 
Mereka menjalankan kerja yang berat lagi berpenat lelah,  
Mereka tetap menderita bakaran neraka yang amat panas (membakar), - 
Mereka diberi minum dari matair yang menggelegak panasnya. 
Tiada makanan bagi mereka (di situ) selain dari pokok-pokok yang berduri, 
Yang tidak menggemokkan, dan tidak pula dapat menghilangkan sedikit kelaparan pun. 
(88/2-7)     

Surah al-Mulk